22-02-2017 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Særtilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår#2 - Beslutningsforslag i h.t. Kommunestyrelseslovens § 11 - Fjordskolen#3 - Godkendelse af proces for flytning af Fjordskolen begæret i byrådet iht. Kommunestyrelseslovens § 23 (standsningsret)#4 - Garantioverførsel af driftsbevillinger fra 2016 til 2017#5 - Aabenraa Havn - ansøgning om låneoptagelse#6 - Godkendelse af aftale om sideordnet delegation med Sønderborg Kommune#7 - Frigivelse af anlægsmidler til rydning af træer 2017#8 - Frigivelse af anlægsbevilling for Områdefornyelse Nord#9 - Frigivelse af anlægsrammebevilling - Padborg Erhvervsområde#10 - Udviklingsplan Rødekro#11 - Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 71 samt Kommuneplantillæg nr. 62 - Erhvervsområde ved Rugkobbel, Aabenraa#12 - Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 94 - Boligområde mellem Rugkobbel og Rugløkken samt kommuneplantillæg nr. 54#13 - Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2015#14 - Forslag til Lokalplan nr. 103, forslag til Kommuneplantillæg 1 og 2 samt miljørapport for ny luftledningsforbindelse mellem Kassø og grænsen#15 - Forslag til Lokalplan nr. 99 og Kommuneplantillæg nr. 6 - Etagebebyggelse nær Sønderport og Tøndervej, Aabenraa#16 - Godkendelse af kvalitetsstandard for madservice i eget hjem#17 - Godkendelse af Kvalitetsstandard for Aabenraa Krisecenter#18 - Frigivelse af anlægsrammebevilling Halpulje i 2017#19 - Genplacering af Vandkunst begæret i byrådet iht. Kommunestyrelseslovens § 23 (standsningsret)#20 - Borgmesteren orienterer (Luket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 22. februar 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 289
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 3
There is no video in the channel yet. There is no video yet.