16-12-20 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#163 - Godkendelse af dagsorden og procedurespørgsmål#164 - Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Arena Aabenraa#165 - Afskrivninger 2020#166 - Justering af overførselsregler m.v., der indgår i Retningslinjer for Dialogbaseret aftalestyring#167 - Revision af Indkøbs- og Udbudspolitik for Aabenraa Kommune#168 - Bemyndigelse til Plan, Teknik & Miljø vedr. køb af mindre arealer#169 - Fastsættelse af priser på erhvervs- og boliggrunde i 2021#170 - Godkendelse af Arwos' drikkevandstakster for 2021 samt anmodning om bemyndigelse til forvaltningen#171 - Godkendelse af Arwos' spildevandstakster for 2021#172 - Godkendelse af Arwos' affaldstakster for 2021#173 - Frigivelse af restrådighedsbeløb til vejforbedringer ved Kassø#174 - Frigivelse af midler og vedtagelse af Plan for udviklingstiltag på Dyrskuepladsen#175 - BoligSyd - Godkendelse af skema B for Damms Have#176 - Domea Rødekro - Godkendelse af skema C for etape I for afdeling 38/19 (Cimbria)#177 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 45 - Rugkobbelcenter#178 - Forslag til Lokalplan nr. 135, Kommuneplantillæg nr. 38 og miljøscreening for Stubbæk Bymidte#179 - Forslag til Lokalplan nr. 137 Del af centerområde i Rødekro og forslag til Kommuneplantillæg nr. 40#180 - Frigivelse af anlægsbevilling til finansiering af handleplan 2021 for "Digital sundhed og velfærdsteknologi"#181 - Et udvidet samarbejde mellem trænings- og hjælpemiddelområdet i nye fælles rammer#182 - Vederlagsfri overdragelse af areal til Aabenraa Kommune

Se eller gense Byrådsmødet d. 16. December 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 99
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 99
There is no video in the channel yet. There is no video yet.